Polityka prywatności

W związku ze zmianą przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych i początkiem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1.    Administratorem danych osobowych klientów Motos Sp. z o.o. jest  Adam Babik. Kontakt z administratorem danych: tel.  e.mail: administratordanych@motos.waw.pl.
2.   Motos Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celach:
a) świadczenia usługi związanej z badaniami technicznymi oraz naprawy pojazdów . Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b)    wysyłki sms z informacją o terminie następnego badania technicznego,
3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4.    Dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5.    Odbiorcami danych osobowych będą:
a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Motos Sp. z o.o.
6.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Motos Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przeglądy rejestracyjne – – – Autoserwis – – – Motos Sp. z o.o. – Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów WX/021/P — ul. Kłobucka 10a, 02-699 Warszawa — tel. 22 847 02 41