Przeglądy rejestracyjne

Szczegóły działalności Stacji Kontroli Pojazdów

 

Stacja Kontroli Pojazdów prowadzi następujące badania okresowe pojazdów (przeglądy rejestracyjne):
– badania okresowe pojazdów do 3,5t
– badania okresowe motorowerów i motocykli
– badania okresowe ciągników rolniczych
– badanie techniczne przyczep
– badania powypadkowe
– badania samochodów sprowadzonych z zagranicy (pierwsza rejestracja w kraju)
– badania samochodów zasilanych gazemPrzedłużenie ważności dowodu rejestracyjnego następuje bezpośrednio po badaniu, jeśli samochód jest sprawny.

Cennik

Opłaty za badania techniczne pojazdów są naliczane według tabeli przygotowanej przez Instytut Transportu Samochodowego w oparciu o rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Miejskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych (DZ. U. nr 81 z 1999 roku, poz. 917 z późniejszymi zmianami) i w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów (Dz. U. nr 223 z 2004 roku poz. 2261).

Przykładowe ceny badań:

Podstawowe badanie techniczne – samochód do 3,5 t. : 99,00zł
Podstawowe badanie techniczne samochodu zasilanego gazem 1 : 162,00zł
Pierwsza rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy : 98,00zł
Zmiana rodzaju z ciężarowego na osobowy  2 : 180,00zł

1 Wymagany komplet dokumentów dotyczących instalacji gazowej
2 Cena nie obejmuje kosztów przeróbki samochodu.

Motos Sp. z o.o. – Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów WX/021/P
ul. Kłobucka 10a
02-699 Warszawa
tel. 22 847 02 41
Dane rejestrowe Motos Sp. z o.o.: nr wpisu do KRS: 0000128718, REGON
: 008403482, NIP: 521-008-82-97

Przeglądy rejestracyjne – – – Autoserwis – – – Motos Sp. z o.o. – Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów WX/021/P — ul. Kłobucka 10a, 02-699 Warszawa — tel. 22 847 02 41