O firmie

Firma powstała w 1958 r. pod nazwą Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Motoryzacyjnych. W 1969 r. firma rozpoczęła przeprowadzać badania techniczne pojazdów (rejestracyjne).

01.01.1990 r. firma uległa przekształceniu, a stacja obsługi samochodów mieszcząca się przy ul. Wyścigowej 6 dała początek firmie „MOTOS” Sp. z o.o., która to w 2000 r. zmieniła adres siedziby na ul. Kłobucka 10A, 02-699 Warszawa.

Główny profil działalności to Stacja Kontroli Pojazdów WX/021/P (ABTE/cdef) oraz Autoserwis.

Stacja Kontroli Pojazdów MOTOS
Nasza Stacja Kontroli Pojazdów

Księgi rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M.Stołecznego w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Motos Sp. z o.o. – Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów WX/021/P
ul. Kłobucka 10a
02-699 Warszawa
tel. 22 847 02 41
Dane rejestrowe Motos Sp. z o.o.: nr wpisu do KRS: 0000128718, REGON
: 008403482, NIP: 521-008-82-97

Przeglądy rejestracyjne – – – Autoserwis – – – Motos Sp. z o.o. – Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów WX/021/P — ul. Kłobucka 10a, 02-699 Warszawa — tel. 22 847 02 41