Zmiana przepisów z zakresu rejestracji pojazdów

Zmiana przepisów z zakresu rejestracji pojazdów22 czerwca 2013 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji nowych pojazdów:
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich informuje, że 22 czerwca 2013 r., weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji nowych pojazdów między innymi typu SAM.” (np. są to przyczepy lekkie). Procedura rejestracji jest bardziej skomplikowana i wymaga m. in. uzyskania świadectwa homologacji. Wiąże się to z koniecznością załatwiania spraw również w innych urzędach. Do tej pory całość rejestracji przebiegała w Urzędzie m.st. Warszawy.

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322), z uwzględnieniem późniejszych zmian.